KONTAKT

Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o.

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. W. Andersa 31

Numer telefonu: 603-709-164

E-mail: instytut@piiob.com.pl

NIP: 644-353-56-77

REGON: 369500691