Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych to instytucja, której zadaniem statutowym jest opracowywanie i wdrażanie najnowszych metod i technologii w zakresie planowania
i realizacji inwestycji budowlanych, jak również wsparcia inwestorów, najemców
oraz właścicieli obiektów budowlanych.

Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. zrzesza kompetentnych
i wykwalifikowanych inżynierów z długoletnim doświadczeniem z terenu całego kraju, którzy przygotowani są do wykonywania przeglądów stanu technicznego budynków, wielobranżowych projektów budowlanych oraz przyjęcia funkcji inwestora zastępczego
z najwyższą starannością i dokładnością.